Assessmentdossier

Vakken en argumentatie

Aan het eind van jaar 2 maakte ik de keuze wat ik zou gaan doen in jaar 3. Ik begon het schooljaar met een premaster communicatie- en informatiewetenschappen: journalistiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit met het idee dat ik na deze hbo-opleiding de master kan gaan doen en me zo kan onderscheiden met een hoger denkniveau en zowel kennis van de praktijk (door hbo) als van de theorie (master). Ook zou ik door nu een premaster te doen kunnen kijken of ik het zou kunnen en of het bij mij zou passen.

Vervolgens ging ik aan de slag met R&P. Hierbij volgde ik de vakken Nieuwsfotografie, Datajournalistiek en Experimentele Vormen. Ik besloot te kiezen voor vakken en skills die niet direct verwacht worden van iemand die journalistiek studeert, waardoor ik mij dus extra kan onderscheiden. Mijn gedachte was dat iedereen die van de opleiding komt een goed niveau heeft van schrijven, audio of video of een combinatie daarvan. En om dan extra skills te hebben van fotografie, data en design leek mij de beste manier om mij breed te kunnen profileren.

Nieuwsfotografie koos ik, omdat het als freelancer zowel handig zou zijn om zelf een foto te kunnen maken, als met een fotograaf mee te kunnen kijken en in vaktermen uit te kunnen leggen wat voor beeld past bij het verhaal dat je aan het maken bent. Datajournalistiek, omdat ik meer wilde leren over goede research en het visualiseren van de informatie die ik vind. En ten slotte Experimentele Vormen, omdat het mij heel interessant leek om naar de journalistiek te kijken vanuit een ander vakgebied, design.

Nu een jaar later heb ik al deze vakken met een voldoende afgerond en rest mij alleen nog het assessment, om dieper in te gaan op de competenties en te kijken of mijn verwachtingen zijn uitgekomen.

Competenties en bewijs

Ten eerste heb ik de vakken van R&P met een voldoende afgesloten, namelijk:

Bronnenonderzoek JS: 9

Nieuwsfotografie: 7

Datajournalistiek: 8

Experimentele Vormen: 8

Tijdens deze vakken ben ik met verschillende producties bezig geweest, en een aantal daarvan zou ik dan ook graag laten zien om te bewijzen dat ik de competenties van jaar 3 beheers.

Publieksgerichtheid

Heeft contact met het publiek om oog te krijgen voor nieuwspercepties en mediagebruik van verschillende doelgroepen en de potentiële publieksbijdrage aan producties. Weet eigen producties onder de aandacht te brengen. Geeft waar nodig op correcte wijze zijn werkwijze in zijn producties weer.

Voor mij betekent publieksgerichtheid dat ik aan de ene kant weet wat er speelt onder het publiek, zodat ik daar verhalen uit kan halen. En dat ik aan de andere kant weet waar de behoeften van het publiek liggen over hoe het een verhaal toegediend wil krijgen.

Ik ben in deze competentie flink gegroeid door het vak Experimentele Vormen. Bij dit vak ben ik op zoek gegaan naar nieuwe manieren om een verhaal te vertellen, werkend via de methode Design Thinking. Bij deze methode doorloop je verschillende fasen om tot een idee en prototype te komen. Een van de belangrijkste onderdelen daarbij is het terugkoppelen met het publiek waar je mee bezig bent. Ik ben nog niet eerder zo intensief bezig geweest met kijken waar de behoeften liggen van het publiek.

Om dit extra toe te lichten gebruik ik graag mijn productie die ik gemaakt heb tijdens dit vak. Het onderwerp dat ik gekozen had is ecocide (grootschalige vernietiging van ecosystemen), en de doelgroep was jongeren (die zich druk maken om het klimaat). Om erachter te komen of dit onderwerp speelt bij mijn doelgroep ben ik met hen in gesprek gegaan, waaruit bleek dat dit zo was.

Op basis daarvan kon ik verder gaan en heb ik een manier bedacht die aansluit bij de doelgroep en onderwerp. Daarvoor heb ik zowel de gesprekken gebruikt, als onderzoeken naar nieuwsconsumptie van jongeren en hun mening over klimaatproblemen. Op deze manier kon ik inspelen op hun idee en ben ik aan de slag gegaan met het maken van een (fysieke/offline) wereldbol, waarmee via een QR-code online informatie te vinden was. Hiermee speelde ik in op de behoefte van jongeren dat verhalen naar hen toe komen in plaats van andersom, en de behoefte om verhalen en standpunten online te kunnen delen.

Ik laat deze productie dan ook zien, omdat ik hiermee meer geleerd heb over publieksgerichtheid. Ik weet nu wat het je kan opleveren als je onderzoek naar je doelgroep doet, maar ook vooral als je ermee in gesprek gaat. Dit wil ik in de toekomst dan ook vaker toe gaan passen. De productie zelf is een fysiek object en daarom lever ik ook mijn hele Design Rationale in, in bijlage 1. Daarin staat het hele proces beschreven en ook foto’s van het eindresultaat.

Researchen

Verwerft op basis van onderzoek van complexe Nederlands- en Engelstalige informatie inzicht in een zelfgekozen thematiek, onderscheidt bij maatschappelijke ontwikkelingen meerdere invalshoeken en zienswijzen en beoordeelt deze op validiteit.

Researchen betekent voor mij dat ik nooit zomaar informatie opschrijf, maar dat dit altijd ergens op gebaseerd moet zijn. Dit kan zijn op zowel schriftelijke als gesproken bronnen, en kan gaan over het artikel zelf, maar ook over het kiezen van een onderwerp of invalshoek.

Journalism studies

Om deze competentie aan te tonen laat ik graag twee producties zien. Ten eerste het onderzoek dat ik gemaakt heb in de eerste twee weken van R&P, voor Journalism Studies, in bijlage 2. Bij dit onderzoek deed ik geen onderzoek op een journalistieke manier, om nieuws boven water te krijgen of ergens de onderste steen boven te krijgen, maar op een wetenschappelijke manier. Waarbij ik gekozen had om te onderzoeken in hoeverre crowdfunding een geschikt verdien model is voor de journalistiek.

Bij dit onderzoek was het erg belangrijk om goede bronnen te gebruiken, die betrouwbaar en valide zijn, zodat de conclusie zou kloppen. Daarom heb ik gebruik gemaakt van gepeer-reviewde bronnen. In Nederland was niet veel onderzoek gedaan naar crowdfunding in de journalistiek, maar in het buitenland wel, daardoor heb ik veel gebruik gemaakt van Engelstalige bronnen. Om vervolgens een vertaalslag te maken naar Nederland door twee casestudies te doen, ik heb daarvoor gesproken met Chris Klomp en met Chris Aalberts.

Ik voeg dit onderzoek dan ook toe aan mijn dossier, omdat ik ermee laat zien dat ik complexe Nederlands- en Engelstalige informatie voor een zelfbedacht onderwerp kan begrijpen, beoordelen en toe kan passen.

Datajournalistiek

Daarnaast laat ik graag een artikel zien dat ik heb gemaakt voor Datajournalistiek. Bij dit artikel, te lezen in bijlage 3, heb ik research gedaan naar het gebruik van insecticiden en de invloed daarvan op de insectenpopulatie. Hierbij kwam veel research kijken, zoals naar hoeveelheden gebruik, soorten werkingen en gevolgen. Voor verdere toelichting heb ik gebeld met de coördinator van de bijenstichting, en via de mail vragen kunnen stellen aan de persvoorlichter van de LTO.

Bij het maken van deze productie heb ik niet alleen leren researchen naar algemene informatie, maar ook meer naar cijfers en statistieken. Zo ben ik erachter gekomen dat je door research te doen naar cijfers nieuwe verhalen en invalshoeken kunt vinden, die je misschien van tevoren nog niet wist. En dat je vervolgens met dat, door research te doen gevonden onderwerp, aan de slag kunt en meer research kunt doen naar bijvoorbeeld oorzaken of gevolgen van wat je gevonden hebt.

Daarnaast heb ik bij datajournalistiek veel meer bronnen gebruikt dan normaal en daardoor is het dan ook belangrijk om al die bronnen in de buurt te houden en goed bij te houden waar je wat gevonden hebt. Op deze manier kun je makkelijk informatie checken of terugzoeken, maar kun je ook het publiek laten zien waar je informatie vandaan komt.

Deze productie laat ik graag zien, om aan te tonen dat ik ook voor een journalistieke productie in staat ben om te researchen naar verschillende informatie en bronnen en hierbij een invalshoek kan bepalen.

Produceren

Maakt complexere producties voor een online omgeving. Stemt Nederlandse taal af op specifiek

mediumtype en doelgroep. Voert het journalistieke werk op middellange termijn uit, en plant en organiseert op lange termijn onder aansturing.

Naast dat ik me tijdens het blok datajournalistiek verder verbeterd heb in het doen van research, ben ik tijdens dat blok ook bezig geweest met het produceren van een online productie. Ik heb voor de productie over insecticide bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het maken van een uitlegvideo in animatie. Ook heb ik me verder ontwikkeld in het maken van interactieve visuals, die reageren op je cursor. Dit zijn toevoegingen die extra goed werken in een online omgeving.

Daarnaast zorgt de hoeveelheid informatie ervoor dat het maken van een daadwerkelijke productie complexer is dan bijvoorbeeld een nieuwsbericht. Ik moest meer nadenken over opbouw en ik moest beter kiezen welke informatie wel en niet relevant zouden zijn voor het verhaal en het publiek.

Nieuwsfotografie

Verder heb ik niet alleen producties geschreven, maar ben ik ook bezig geweest met hoe ik mij als schrijvend freelancer kan onderscheiden van andere freelancers door iets extra’s te kunnen, en dat is fotografie. Ik werd voor mijn freelancewerk bij de lokale krant bijvoorbeeld gevraagd om zelf foto’s te maken bij mijn artikel, maar daarbij had ik eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was. Door het volgen van het vak Nieuwsfotografie, heb ik een beter idee gekregen over hoe een fotocamera werkt, maar ook hoe een nieuwsfoto een sterk of minder sterk beeld neerzet. Hierdoor kan ik voortaan dus zorgen dat naast een goed artikel, er ook een doordachte foto afgeleverd wordt, waardoor ik misschien sneller gevraagd kan worden voor een nieuwe klus. Ook voor artikelen die ik zelf wil maken, kan het een goede toevoeging zijn om zowel beeld als tekst aan te kunnen leveren, waardoor een opdrachtgever zelf eigenlijk geen moeite meer hoeft te doen voor het artikel.

Hieronder staan dan ook twee foto’s die ik gemaakt heb tijdens het vak Nieuwsfotografie.

Dankzij de nieuwe coronamaatregelen mogen winkels weer open op afspraak. Ook in Tuincentrum Kolbach in Rijswijk mogen maar twee bezoekers per half uur naar binnen.

In deze foto bracht ik in beeld hoe winkelcentra door nieuwe versoepelingen weer open mochten, maar met maar twee bezoekers. Daardoor krijg je een groot contrast tussen een grote winkel met maar een enkele bezoeker. Tijdens fotografie heb ik geleerd hoe een foto kan worden door gebruik te maken van kleuren en contrast, en dat is in deze foto wel goed gelukt. Ik laat deze foto dan ook zien, omdat ik ermee aantoon dat ik een verhaal kan vertellen in beeld.

Johan Vlemmix, de enige persoon op de kandidatenlijst van De Feestpartij, stelt schilderijen van lijsttrekkers ten toon op het Binnenhof. Hiermee wil hij aandacht vragen voor de kunstsector. Alle lijsttrekkers waren uitgenodigd om te komen kijken, maar geen van hen kwam opdagen

In deze foto heb ik toegepast hoe je met lijnen in beeld de kijker kan sturen in welke richting die moet kijken. Met de rode diagonale lijn wordt je oog getrokken naar Johan Vlemmix die trots zijn rode loper showt, aan de pers die als enige interesse lijkt te hebben, op een verder leeg Binnenhof.

Ik weet nu niet alleen beter hoe ik zelf een goed beeld kan maken, ik weet ook welke foto’s van een ander een sterk beeld zijn. Dit is vooral handig voor het publiceren van online. Op nieuwswebsites als AD en NOS, maar misschien ook op een eigen website, is er vaak enkel een kop en foto beschikbaar om mensen te lokken een artikel te openen. Het kiezen voor een goede foto bij een artikel kan dan dus ook heel belangrijk zijn.

Vernieuwen

Toont zich innovatief in het eigen journalistieke handelen. Ontwikkelt een eigen journalistiek profiel door keuzes op inhoud en vorm.

Voor de competentie vernieuwen wil ik graag nog even teruggrijpen op de productie die ik gemaakt heb voor het vak Experimentele vormen (bijlage 1). Voor dit vak ben ik, naast de eerdergenoemde publieksgerichtheid, ook bezig geweest met het zoeken naar nieuwe vormen en nieuwe manieren om een verhaal te vertellen. Tijdens dit blok heb ik de traditionele manieren van journalistiek losgelaten en ben ik gaan vernieuwen op zowel inhoud als vorm.

Qua inhoud heb ik gekeken hoe activisme en journalistiek samen kunnen gaan, een beweging die steeds minder taboe begint te worden bij nieuwe journalisten. Daarbij heb ik research gedaan naar wat andere journalisten vinden, en ben ik zelf gaan experimenteren hoe het is om zelf een standpunt in te nemen en een directe oplossing aan te bieden in de vorm van een petitie. Ik zou dit niet altijd zo willen doen, niet alle verhalen lenen zich hiervoor uit. Maar het is wel iets wat mij niet tegenstaat als je een onderwerp zou vinden waarvan het heel duidelijk is dat er iets moet veranderen.

Qua vorm ben ik ook bezig geweest met innovatie. Ik heb de traditionele vormen van tekst, video en audio losgelaten en ben op zoek gegaan naar nieuwe en hele andere manieren om een productie te kunnen maken. Deze manier van op zoek gaan naar iets creatiefs en om dingen anders te doen dan normaal spreken mij erg aan en dit wil ik in de toekomst dan ook nog verder naar voren gaan laten komen in mijn journalistieke profiel.

Ik denk namelijk dat het bij mij past om telkens nieuwe dingen te onderzoeken en ondernemen, en niet telkens hetzelfde te doen. Dit komt terug in bijvoorbeeld dat ik me niet op een enkel onderwerp richt, maar ik wil dit, na het gezien te hebben bij Experimentele Vormen, nu ook met de vorm gaan doen.

Reflecteren

Formuleert een onderbouwde visie op een zelfgekozen onderwerp mede op basis van literatuuronderzoek. Koppelt reflectie op zijn handelen en attitude aan een zelfgekozen journalistiek profiel.

Ook voor de competentie reflecteren kom ik graag terug op een al eerdergenoemde productie, namelijk het literatuuronderzoek voor Journalism Studies. Bij dit onderzoek heb ik zelf een onderwerp gekozen voor een literatuuronderzoek: namelijk crowdfunding in de journalistiek. Dit onderwerp had ik gekozen, omdat ik benieuwd was naar manieren waarop er in de journalistiek geld verdiend kan worden door een freelancer, zonder dat je per se afhankelijk bent van een opdrachtgever die jou de ruimte moet geven iets te kunnen maken.

Hierbij heb ik onder meer gekeken naar wat je als journalist moet doen om te kunnen leven als freelancer en wat de voor- en nadelen zijn. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat het erg belangrijk is dat je jezelf erg presenteert. Zelf kwam ik tot de conclusie dat dit niet heel erg bij mij past, omdat ik liever heb dat het draait om wat ik schrijf of vertel in plaats van over mij. Wel zou crowdfunding wel een manier kunnen zijn om projecten als die ik gedaan heb bij ExVo te kunnen financieren.

Ook voor de journalistiek in het algemeen bleek crowdfunding een interessante case. Door het verdienmodel word je bijvoorbeeld afhankelijk van je publiek, waardoor wat je produceert af zou kunnen gaan hangen van wat je publiek wilt.

De kwestie over of je moet schrijven over wat je publiek wilt of over wat jij zelf denkt dat belangrijk is vind ik interessant en het is ook een terugkomend thema in de afgelopen weken van R&P. Zelf vond ik tijdens het vak Journalism Studies dat je als journalist niet enkel moet maken wat het publiek wil, maar dat je ook dingen moet schrijven die belangrijk zijn. Ik vond het namelijk niet wenselijk dat de journalistiek zo meteen grotendeels uit misdaad- en entertainmentnieuws zou gaan bestaan.

Na het publieksonderzoek bij Experimentele Vormen ben ik daar toch wel een beetje anders naar gaan kijken. Want als het publiek het niet belangrijk vindt, is het dan wel belangrijk? Ikzelf ben van mening dat je moet weten wat er speelt in de wereld, ik vind het zelf ook belangrijk om een bredere algemene kennis te hebben. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen.

Toch denk ik dat sommige onderwerpen belangrijker zijn dan sommige mensen denken. Tijdens de verkiezingen afgelopen maart hoorde ik bijvoorbeeld best vaak dat politiek saai is of iemand niks boeit. Ik denk dat het een taak zou moeten zijn van journalisten om ook duidelijk te maken waarom een verhaal verteld wordt. Daarbij is het ook belangrijk om te weten hoe de doelgroep denkt en op welke manieren een onderwerp relevant kan zijn voor die doelgroep. Dat is zeker iets wat ik na Experimentele Vormen toe wil voegen aan mijn journalistieke profiel.

Freelance Marel van Andel Tekst & Beeld

Buiten school ben ik dus actief als freelance journalist (en soms tekstschrijver). Ik schrijf voor en beheer de social media van het lokale jongerenplatform BeleefAltena, ik schrijf artikelen voor FLOOR Magazine, een tijdschrift voor verpleegkundigen en verzorgenden en hopelijk kan ik binnenkort weer aan de slag bij de lokale krant als zij weer meer inkomsten krijgen na corona.

Daarnaast heb ik een paar keer commerciële teksten geschreven voor websites, maar daarbij merkte ik toch dat ik niet zoveel voel voor het verkooppraatje dat dan in de tekst verwerkt moet worden. Wel heb ik hiermee leren werken met SEO-schrijven, wat ik wel kan gebruiken voor mijn eigen vindbaarheid.

Hoewel ik vooral gericht ben/was op de geschreven journalistiek heb ik er bij R&P toch voor gekozen om niet de schrijfvakken te kiezen. Dit heb ik gedaan omdat ik in R&P juist de mogelijkheid zag om mij te verbreden, en ik mijn schrijfvaardigheden kan verbeteren tijdens het freelancen.

Om daar een voorbeeld van te geven verwijs ik graag door naar een artikel dat ik geschreven heb voor de mei-editie van FLOOR magazine, naar aanleiding van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Die is in bijlage 4 te lezen. Over dit artikel is natuurlijk wel eindredactie gegaan. Deze laat ik graag zien omdat dit een artikel is waar veel research bij komt kijken, ik heb drie boeken gelezen: De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch, Het Apeldoornsche Bosch en Als ik wil kan ik duiken… Ik heb gekeken naar het artikel van VrijNederland https://www.vn.nl/het-apeldoornsche-bosch-reconstructie/ en de documentaire van Omroep Gelderland https://www.youtube.com/watch?v=-sgfDQVdwRg. Op deze manier heb ik uiteindelijk een artikel kunnen schrijven van 2400 woorden. Hierdoor leer ik dus om langere artikelen te kunnen schrijven, dit te plannen over een langere tijd, maar ook hoe het is om te werken met een echte opdrachtgever en deadline. Dit past dus nog goed bij de competenties researchen en produceren.

Wie ben ik als journalist?

Waar ik begin dit jaar eigenlijk nog vrijwel gefocust was op het schrijven voor kwaliteitsmedia en kranten, is deze focus dit jaar redelijk veranderd. De lokale krant waar ik voor freelancete had door corona geen budget meer voor freelancers en bij mijn sollicitatie voor een stage bij de Volkskrant werd ik afgewezen omdat er ook mensen gesolliciteerd hadden met een afgeronde universitaire master. Dat was voor mij dan ook een reden om eens goed te heroverwegen wat ik wilde.

Vanuit een bron die ik sprak voor het tweedejaars project Nieuwsredactie, kon ik als freelancer gaan schrijven voor FLOOR Magazine. Waardoor ik verder in aanraking kwam met het schrijven voor magazines, waarbij je meer tijd hebt, een artikel langer kan zijn en er ook meer ruimte is voor inhoud. Ik merk dat dit erg bij mij past. Omdat ik het niet goed trek om elke dag opnieuw te moeten zoeken naar nieuws.

Als freelance journalist houd ik van afwisseling. Ik schrijf dan ook graag een interview voor in de lokale krant, maar als ik dit kan afwisselen met langere artikelen voor in een tijdschrift, maakt dat me gelukkiger. Ik heb een brede algemene kennis en ik wil dan ook graag breed inzetbaar zijn. Wel vind ik het belangrijk dat een productie diepgang heeft. Dit kan zijn op persoonlijk niveau, door echt goed met iemand in gesprek te gaan en een verhaal te schrijven over motivaties en drijfveren. Maar dit kan ook gaan over een onderzoeksartikel waar meer research voor nodig is. Ik profileer me dan ook niet op mijn onderwerpen, maar doordat ik veel aandacht besteed aan een verhaal en zorg voor diepgang.

Ook heb ik tijdens mijn freelancewerk gemerkt dat opdrachtgevers het fijn vinden als je goed communiceert, hen op de hoogte houdt van waar je staat en als je artikelen ruim op tijd aanlevert. Op deze manier weten ze dat ze je kunnen vertrouwen, zeker als student, en komen ze later ook weer bij je terug.

Tijdens de vakken van R&P kreeg ik, naast de mogelijkheid om me extra skills aan te leren, ook perfect de gelegenheid om nog eens goed te bekijken wat ik wil gaan doen. Vooral tijdens het vak Experimentele Vormen is mijn blik erg verbreed. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik ExVo nog maar net afgerond, dus heel precies weet ik nog niet wat ik wil doen, maar ik merkte wel dat ik het echt creatief bezig zijn eigenlijk wel gemist had in de eerdere vakken op de FHJ.

Ik kon er mijn ei in kwijt doordat ik mezelf kan uitdagen nieuwe dingen te bedenken, en dat te testen en toe te passen op het publiek. Door verder te denken dan enkel tekst kwam ik erachter dat er nog veel meer mogelijk is dan enkel schrijven, audio of video en dat het goed bij me zou passen in de toekomst. Ik kreeg ook als feedback dat ik goed ben ik het koppelen van de inhoud aan een nieuwe vorm. Ik wil in de toekomst dan ook meer gaan doen met nieuwe vormen en vertelmanieren en dit toevoegen aan mijn profiel.

Daar heb ik tot nu toe nog niet erg veel de mogelijkheid voor gehad, omdat het zo kort dag is. Maar ik heb in jaar 1 bijvoorbeeld al een cursus illustratief tekenen gedaan tijdens mijn vrije ruimte en in jaar 2 ben ik al naar een presentatie geweest over Aced, wat kunst en journalistiek combineert. Ook heb ik gekeken naar of ik me verder kan gaan professionaliseren op dit gebied, en ik denk op dit moment dat dat bijvoorbeeld zou kunnen met de master Art & Media aan Tilburg University.

Door een combinatie te maken van zowel het schrijven voor ‘traditionele’ journalistieke media, en het op zoek gaan naar nieuwe vormen, kan ik denk ik beide vormen gaan versterken. Door kennis te hebben van de nieuwe vormen kan ik deze inspiratie doorgeven aan mijn opdrachtgevers, door meer out of the box te denken dan zij normaal zouden doen. Aan de andere kant kan ik de design richting versterken, doordat ik het gewend ben om een goed inhoudelijk verhaal te vertellen, in tegenstelling tot vooral gericht te zijn op de vorm. Ook zie ik wat er mist bij de traditionele media om een artikel aan te laten sluiten op de doelgroep, waardoor ik dit anders kan aanpakken bij nieuwe vormen. Dit wil ik volgend schooljaar en daarna dus ook verder gaan ontwikkelen.