Marel van Andel

Student journalistiek

Beste assessor,

Voor u heeft u op dit moment mijn afstudeerportfolio. Alle documenten, waaronder een zelfreflectie, een reflectieverslag en journalistieke producties met verantwoordingen, zijn op deze website te vinden. Hieronder vindt u de leeswijzer.

Leeswijzer

Om bij de documenten voor het eindassessment te komen, kunt u rechtsboven in het menu klikken op eindassessment. Wanneer u dat doet, komt u op een overzichtspagina met knoppen naar alle losse producties. Wanneer u op een van de icoontjes of koppen klikt, gaat u daar automatisch naartoe. Wanneer u direct naar een specifiek onderdeel wilt, kun u in het uitklapmenu ook direct klikken op het document naar keuze, wanneer u uw muis op het menu op eindassessment houdt.

De pagina die ik als eerste graag aan u wil laten zien, is mijn zelfreflectie. Hierin stel ik mezelf voor als journalist, wordt mijn journalistieke profiel duidelijk, en geef ik ook direct een overzicht van de competenties en hoe ik die als journalist aantoon. Hierin zijn naast de producten van mijn portfolio, ook dingen opgenomen als mijn journalistieke werkhouding en ervaringen die ik het afgelopen schooljaar heb opgedaan.

Vervolgens zou ik graag verder gaan met mijn reflectieverslag. Op de pagina van mijn reflectieverslag is, net als alle volgende pagina’s, mijn werk links te zien onder Het verslag. Via de documentlinks die daar staan, kunt u mijn onderzoek openen. De verantwoording daarvoor staat rechts onder De verantwoording en is ook te openen door op de link te klikken. In dit reflectieverslag doe ik onderzoek naar in hoeverre freelance journalisten crowdfunding in kunnen zetten als verdienmodel in de geschreven pers. Met dit onderzoek toon ik de competenties reflecteren en vernieuwen aan.

Dan is het nu tijd voor mijn journalistieke producties. Mijn eerste journalistieke productie heet Eind goed, alg goed. Hierin laat ik in een vernieuwende vorm zien op welke manier algen bij kunnen dragen aan de wereld van de toekomst. Op mijn website is zowel een link te vinden naar de website waar de productie op staat, als een pdf-bestand waarin de productie in screenshots en in platte tekst te bekijken is. Om meer mee te krijgen van de aquariumexperience, raad ik aan om het te bekijken via de website. Ook is op mijn FHJ-website een verantwoording te lezen waarin ik het hele proces beschrijf, en in ga op de competenties. Met deze productie toen ik de competenties publieksgerichtheid, researchen, produceren en vernieuwen aan.

Mijn tweede journalistieke productie is het artikel over 100 dagen in je hoofd dat ik geschreven heb voor FLOOR Magazine, een magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hiervan zijn de Pdf-bestanden te bekijken van zowel de gepubliceerde, als de door mij aangeleverde versie. Daarnaast staat er een verantwoording, waarin het bewijs staat dat ik het artikel zelf geschreven heb, de contactgegevens en de competenties. Met deze productie toon ik de competenties publieksgerichtheid en produceren aan.

Mijn laatste twee producties schreef ik voor MEST magazine. Het eerste artikel van de twee gaat over kunststudenten die aan het afstuderen zijn. Ook hierbij zijn weer de twee versies te bekijken en mijn verantwoording. Met dit artikel toon ik de competenties publieksgerichtheid, produceren en researchen aan.

Het tweede artikel voor MEST en het laatste voor mijn portfolio gaat over hoe kunstenaars succesvol gebruik maakten van crowdfunding. Hiervoor geldt hetzelfde wat betreft de verschillende versies en de verantwoording. Met dit artikel toon ik de competenties publieksgerichtheid, produceren en researchen aan.

Als u bovengenoemde documenten en producties allemaal gezien hebt, is mijn portfolio rond.

Jaar 1

In jaar 1 maakte ik kennis met de journalistiek. Ik leerde reportages, verslagen, interviews en nieuwsberichten schrijven. Ook kwam ik tot een antwoord op de vraag: is de journalistiek iets voor mij? Nou, ja dus!

Jaar 2

In het tweede jaar ging ik op onderzoek naar wat voor journalist ik wil worden. Daarbij deed ik onder andere  onderzoeksjournalistiek,  nieuwsredactie, een framingsonderzoek en liep ik 3 maanden stage bij AD Rivierenland.

Jaar 3

Jaar 3 stond in het teken van profilering;  hoe ga ik me onderscheiden? Hiervoor deed ik een half jaar de premaster journalistiek aan de VU en volgde ik de vakken nieuwsfotografie, datajournalistiek en experimentele vormen.

Jaar 4

Jaar 4 staat in het teken van afstuderen en een professionele journalist worden. Dit jaar leerde ik alles over Ondernemerschap en Innovatie, was ik begeleider op de nieuwsredactie van de tweedejaars en liep ik stage bij MEST van Kunstloc Brabant.

Resultaten jaar 4

Ondernemerschap & Innovatie
Cijfer: 9

Stage MEST Magazine
Cijfer: 9

Co-schappen
Cijfer: 8

Tijdens Ondernemerschap & Innovatie ging ik met vier medestudenten aan de slag met het ontwerpen van een nieuw publicatieplatform voor de FHJ. Hierbij spraken we bijna 80 studenten en meerdere docenten. We hebben gebrainstormd en onze ideeën gepitcht aan het Management Team van de school. Het team was enthousiast over onze ideeën en gaat hier ook mee verder.

Tijdens mijn stage bij MEST (mestmag.nl) schreef ik artikelen over kunst en cultuur in Brabant, daarnaast hield ik op de website de vacatures en oproepen in de gaten, zette ik artikelen en social media posts online, regelde ik MESTaffettes en hield ik de redactiemailbox bij. Daarnaast deed ik een onderzoek over hoe MEST meer bereik en interactie op social media zou kunnen krijgen.

Tijdens Co-schappen begeleidde ik met drie medestudenten een nieuwsredactie met tweedejaars. Hierbij leidde ik vergaderingen waarin zij hun ideeën moesten pitchen, hielp ik hen met het vinden van de juiste invalshoeken en deed ik eindredactie over hun producties. Ook kreeg ik les in management, waarbij ik meer leerde over mijn kwaliteiten als coach of leidinggevende.